۱- من هنوز به سطح و عمق خودم نرسیده ام.
۲- اگر در جستجوی حقیقت نباشم خودم را پیدا نمی کنم.
۳- انسان موجودی است با دید محدود و نقاط کور نامحدود.
۴- اگر زیاد خیال کنم به فکر نکردن عادت میکنم.
۵- حافظه من پر از اتفاقاتی است که هرگز رخ ندادند.
۶- دوست دارم حقیقت با من باشد حتی اگر حق با من نیست.
۷- اگر لحظه ها را از دست بدهم در لحاظات نامناسب پا در هوا میشوم.
۸- چون هیچ چیز به تنهایی نمیتواند مرا نجات دهد, باید از همه چیز برای نجات خودم بهره جویم.
۹- اگر به اوج و عمق نرسم, زندگیم خط خطی میشود.
۱۰- اگر باخودم در تضاد باشم, تفاوت و اختلاف را با جنگ اشتباه میگیرم.
۱۱- توهمات شیرین ریشه تجربه های تلخ است.
۱۲- اگر زیاد ادای زندگی کردن را دربیاورم, دچار هویت کاذب میشوم.
۱۳۳- آنقدر قوه تخیل من قوی است که دیگر قادر به دیدن هیچ واقعیتی نیستم.

   
© 1001 Nacht e.V

FaceBook