**** تعطیلات انجمن هزار و یک شب به پایان رسید ****
انجمن هزار و یک شب ( انجمن ادبی و فرهنگی ایرانیان فرانکفورت) برگزار می کند :
آشنایی با شاعران قدیم: 
۱.بیدل دهلوی 
به آگاهی دوستان اهل ادبيات و شعر می رسانیم که انجمن هزار و یک شب دومین نشست اين دوره را جمعه ساعت شش و نيم بعد از ظهر ٢٠ آپريل ٢٠١٨ در ( Gelnhäuser Strasse 2 60435 Frankfurt) برگزار می کند.
در این دوره که انجمن هزار و یک شب برای آشنایی با شعرای قدیم برگزار می کند شامل خواندن و بررسی اشعار چند شاعری است که کمتر به آنها پرداخته شده است؛ بیدل دهلوی یکی از آنهاست.
او که بی‌شک از مهمترین نمایندگان سبک هندی به‌شمار می‌رود، متاسفانه به خاطر دشواری شعرش مثل حافظ و سعدی و مولوی شناخته شده نیست. تلاش ما این است که در چند جلسه کوتاهی که داریم شعرش را بخوانیم، زبان او را بیشتر درک کنیم و با تصاویر زیبا و خاص او آشنا شویم.
به همه دوستانی که بخواهند ما را در این دشوار همراهی کنند خوش آمد می گوییم و امیدواریم که در انتهای این چند جلسه بیشتر از بیدل و سبک هندی بدانیم و بتوانیم از شعرهای او لذت ببريم .

   
© 1001 Nacht e.V

FaceBook