معرفی کوتاهی ازانجمن ادبی و فرهنگی ایرانیان فرانکفورت


نزدیک به چهار سالی است که به کوشش گروهی از ایرانیان دوستدار ادبیات، جامعه ایرانیان شهر فرانکفورت آلمان شاهد حرکت و تجربه جدیدی در حوزه فرهنگ و ادبیات بوده است. انجمن ادبی و فرهنگی ایرانیان فرانکفورت، یا همان انجمن هزار و یک شب، نهاد نورسی است که می کوشد جوش و جنبش جدیدی در جامعه مهاجران ایرانی به وجود آورد. این انجمن با محدود کردن فعالیت خود به حوزه ادبیات می کوشد نقطه آشتی و باهمادی باشد برای ایرانیانی که گرایش های سیاسی گوناگون شان، آنان را از هموطنان خود دور ساخته است.


تازه ها


Thumbnail Image 1

نشست های گفتگوی آزاد

هشت یولی از ساعت هفت عصر تا ساعت نه عصر در خیابان لایبزيگر شماره نود و یک

ادامه مطلب

Thumbnail Image 1

کلاسهای ادبی

شب شعر ، داستان و معرفی کتاب

ادامه مطلب

Thumbnail Image 1

جشن فرهنگها

هزار و یک شب ( انجمن ادبی و فرهنگی ایرانیان فرانکفورت )در جشن فرهنگ ها جشن پاراده در کولتور Parade der

ادامه مطلب


انجمن ادبی و فرهنگی ایرانیان فرانکفورت


تماس با ما
E-mail
1001shab.ffm@gmail.com